12 идеи да овладеете паническа атака

 • Помнете, макар чувствата и симптомите да са много плашещи, те не са опасни и вредни.
 • Разберете, че това което преживявате е преувеличение на нормалните телесни реакции на стреса.
 • Не се борете с чувствата и не се опитвайте да ги прогоните. Колкото повече се изправяте срещу страховете си, толкова повече те ще отслабват.
 • Не увеличавайте паниката си, като мислите какво “би могло” да се случи. Ако се уловите да мислите “Какво ще стане ако”, то се опитайте да си кажете: “Е, и какво от това”.
 • Стойте в настоящето. Огледайте се, вижте какво ви заобикаля! Забележете какво в действителност ви се случва тук и сега. Сравнете го с това, което си мислехте, че “може” да ви се случи./li>
 • Оценете нивото си на страх от 0 до 10 и следете как то се покачва и спада. Ще забележите, че нивото на страх не остава високо за дълго.
 • Щом се уловите, че мислите за страха, променете първоначалната си мисъл. Фокусирайте се върху проста и изпълнима задачка и я изпълнете.
 • Забележете, че когато спрете да добавяте плашещи мисли, страхът ви започва да спада.
 • Когато страхът се появи, посрещнете го. Изчакайте. Не бягайте. Дайте му време да отмине. Научете се да го приемате.
 • Помнете, в тази ситуация вие сте сам и няма нищо страшно и плашещо в това, напротив. Вие сам излизате от плашещата ситуация и заслугите са само и единствено ваши.
 • Не търсете причината за успешното справяне със страха извън вас в лицето на човек или случайно обстоятелство. Така ставате зависими и се обричате винаги да търсите нещо извън себе си, което да опосредства всъщност вашия личен успех.
 • Щом веднъж приложите някои от тези идеи, бъдете горд със себе си от напредъка който сте направили. Помислете си колко добре ще бъде, когато овладеете паниката и страха. Спомняйте си често за постигнатите успехи! Постигнатите веднъж успехи ще ви покажат стратегията, как да се справяте успешно при следващи атаки.

Ваня Овчарова

Вашият коментар