Групи

Предстоящи групи:

  • 10 юли 2011 г.

В групата можете:

 

 

  • да разширите своя потенциал,
  • да общувате по различен начин,
  • да осветите личното си вътрешно пространство,
  • да проверите своята реалност,
  • да придобиете увереност и вяра в своите възможности.

За повече информация и записване за участие търсете Ваня Овчарова на посочения телефон за връзка в Контакти.

 

 

 

Груповата терапия е форма на психотерапия, където всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници в групата. По време на тези сесии всеки може да споделя за свои проблеми, емоционални или в общуването.

В групата се създават условия за пълноценно общуване и комфорт.

Процесът на емпатия и съпреживяване с останалите и получаването на подкрепа от участниците в групата е мощно средство за въздействие, което спомага да се преодолеят настоящите конфликти в живота, както и травми оказващи негативно влияние върху нашия живот.

Групата се превръща в лаборатория за практикуване на нови поведения и за получаване на обратна връзка от останалите за впечатлението което вашите действия създават върху тях.

В групата имате възможност за персонализирано внимание както от терапевта, така и от другите в групата

В процеса на работата върху индивидуални проблеми в групата осъзнавате вашите емоционални отговори и потребности. Групата дава усещане за защитена среда и подкрепа.

Работата в група може да актуализира дълбоко потиснат ваш проблем, за който на вас ви е трудно да говорите или се страхувате да го направите.

Индивидуалните преживявания в групата могат да действат като катализатор на други участници да работят върху техните собствени преживявания. По същия начин, както вие добивате опит от другите чрез техните подобни индивидуални преживявания.

Може да видите идеи и възможности за решения за които не сте подозирали или не сте успели да видите, които бихте могли да приложите към собствения си живот

В общата група всеки може да присъства.Тук можем да преодолеем своите травми, брони, емоционални блокажи. Да се справим със свои страхове, тревоги, усещане за самота и тъга.

Груповата терапия може да бъде използвана за основен терапевтичен метод, но също така може да бъде и допълнение към индивидуалните терапевтични сесии.

Вашият коментар