Ръцете

Ръцете с които докосваме, галим, посаждаме, прегръщаме