Подарък за МАМА

Не винаги нещата са такива каквито изглеждат. Децата имат нужда да ги разбираме, да познаваме [...]

Семеен портрет

Стара семейна снимка.

За границите. Можем ли да бъдем отговорни родители?

Дали присъстваме в живота нашите деца.
Можем ли да ги чуваме какво казват.
Дали комуникацията не е само едностранна, от нас към тях и то само в директивен план.
Можем ли да се заслушваме в думите на децата си и често ли отговаряме “Да, да, да”, за да ни оставят намира.
Какво се случва след това?