Индивидуална терапия

За индивидуалната терапия

Индивидуалната терапия е възможност за лична терапевтична сесия. Тя може да ви помоге при:

 • Усещане за самота
 • Справяне с промени
 • Загуба
 • Нарушаване на баланса работа-живот
 • Проблеми със самооценката/увереността
 • Усещате за неудовлетвореност
 • Проблеми във взаимоотношенията,в общуването
 • Проблеми с хората които обичаме
 • Хранителни разстройства
 • Депресия
 • Тревожност
 • Невъзмоност за справяне със стреса
 • Страхове
 • Панически атаки
 • Раздяла
 • Тъга
 • Потиснатост
 • Несигурност
 • Неудовлетвореност
 • Усещане, че не се харесвате
 • Усещане, че не ви разбират
 • Усещане, че не ви приемат
 • Следродова депресия

За да си запишете час за индивидуална терапия е необходимо да имате предварителна уговорка за среща по телефона в удобно за клиента и терапевта време.

Продължителността на една сесия е от 45 минути до 1 час.

Честотата на срещите зависи от вашата заявка веднъж или два пъти седмично.

Индивидуалната терапия може да бъде и като съпътстваща груповата терапия.

Вашият коментар