За мен

Име Ваня Христова Овчарова
Мобилен 0898 518 974
E-mail ov4arova@mail
Skype v.ov4arova

Академична биография

 • СУ “Климент Охридски”, София.
  Специалност: “Социална работа”.
  Защитена дипломна работа на тема “Невротизмът у безработната личност”.
  Завършила през 1996г. в гр. София.
  Курс на обучение – 5 години
 • Westdeutsche Akademie – Düsseldorf – Mühlheim, Germany, Postgraduate school for psychology and psychotherapy. (Институт по психология и психотерапия към Вестдойче Академия, Дюселдорф-Мюлхайм – Германия.) Съвместно с Медицински Университет – София, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Международна Академия за обмен и развитие на културата и науката – Лугано – Швейцария.
  Завършила през 2000 г с полагане на финален изпит в гр. Лугано, Швейцария. Курс на обучение – 4 години.
  Специалност: Аналитична психотерапия – Неорайхианска школа
  Университет Оксфорд (гостуващи професори в България) – курс по когнтитивна поведенческа терапия 1998г.
 • Continuing education – Участвам в конференции, тренинги, обучения и към други психотерапевтични школи. Интересувам се от различни терапевтични техники, методи и подходи.

Професионален опит

1996 г. Начало на психотерапевтичната практика.

Проведени необходимите часове и практики по време на обучението във “Westdeutsche Akademie” от април 1996 година до септември 2000 година под супервизията на проф. Валдо Бернаскони и проф. Розелла Делока.

Работя като психотерапевт на свободна практика основно в неорайхиански подход.

 • Психотерапия в группа.
 • Индивидуална психотерапия.
 • Семейно консултиране.
 • Консултиране и управление на човешките ресурси.
 • Групи с тийнейджъри.
 • Обучения.
 • Тренинги.

През последните години бях сътрудник и работих по различни програми на европейската комисия с родители в неравностойно положение, с родители на деца с проблеми в училище. Работила съм по европроект за превенция на насилието с тийнейджъри.

Публикации в областта на психотерапията в български и чужди издания: списание “Здравей”, списание “Човешки ресурси”, редактор консултант в списание “Моето дете”, списание “Интимни диjалози”, Скопие.

Консултации и експертно мнение по въпроси свързани с психотерапията в предавания за – Нова телевизия, 7дни, ББТ, БиТВ

Членства и професионална принадлежност.

 • Квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия – БАП, присъства в националния регистър на психотерапевтите в България.
 • Член на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество – БНПД (Дружество на психотерапевтите, практикуващи неорайхианска аналитична психотерапия в България.)

Вашият коментар