Ваня Овчарова, аналитичен психотерапевт

Полезно

12 идеи да овладеете паническа атака

 1. Помнете, макар чувствата и симптомите да са много плашещи, те не са опасни и вредни.
 2. Разберете, че това което преживявате е преувеличение на нормалните телесни реакции на стреса.
 3. Не се борете с чувствата и не се опитвайте да ги прогоните. Колкото повече се изправяте срещу страховете си, толкова повече те ще отслабват.
 4. Не увеличавайте паниката си, като мислите какво “би могло” да се случи. Ако се уловите да мислите “Какво ще стане ако”, то се опитайте да си кажете: “Е, и какво от това”.
 5. Стойте в настоящето. Огледайте се, вижте какво ви заобикаля! Забележете какво в действителност ви се случва тук и сега. Сравнете го с това, което си мислехте, че “може” да ви се случи.
 6. Оценете нивото си на страх от 0 до 10 и следете как то се покачва и спада. Ще забележите, че нивото на страх не остава високо за дълго.
 7. Щом се уловите, че мислите за страха, променете първоначалната си мисъл. Фокусирайте се върху проста и изпълнима задачка и я изпълнете.
 8. Забележете, че когато спрете да добавяте плашещи мисли, страхът ви започва да спада.
 9. Когато страхът се появи, посрещнете го. Изчакайте. Не бягайте. Дайте му време да отмине. Научете се да го приемате.
 10. Помнете, в тази ситуация вие сте сам и няма нищо страшно и плашещо в това, напротив. Вие сам излизате от плашещата ситуация и заслугите са само и единствено ваши.
 11. Не търсете причината за успешното справяне със страха извън вас в лицето на човек или случайно обстоятелство. Така ставате зависими и се обричате винаги да търсите нещо извън себе си, което да опосредства всъщност вашия личен успех.
 12. Щом веднъж приложите някои от тези идеи, бъдете горд със себе си от напредъка който сте направили. Помислете си колко добре ще бъде, когато овладеете паниката и страха. Спомняйте си често за постигнатите успехи! Постигнатите веднъж успехи ще ви покажат стратегията, как да се справяте успешно при следващи атаки.

Ваня Овчарова